Svaki savjet kod procesa izgradnje objekata dobro dođe, pa ukoliko Vam i tu možemo pomoći mi smo zadovoljni.
Akrograd d.o.o.| gradnja

 

Osiguranje objekta u izgradnji

Gradilišta sama po sebi predstavljaju vrlo visoki rizik zbog niza okolnosti koje utječu na kvalitetno i pravovremeno izvršavanje radova. Raznovrsnost materijala koji se ugrađuju, različita tehnička opremljenost izvođača radova te specifični zahtjevi investitora su činioci koje moramo imati u vidu ukoliko se bavimo gradnjom, rekonstrukcijom, dogradnjom, nadogradnjom, popravcima, adaptacijama, sanacijama i sličnim građevinskim radovima.

 

Rizik budućeg, neizvjesnog i neovisnog događaja o volji izvođača radova je vrlo visok. Prirodne nepogode ili građevinske nezgode koje se nikako ne mogu predvidjeti mogu ugroziti realizaciju planova i rokova za ispunjenje ugovora te mogu nanijeti nepredviđene troškove. Osiguranje objekata u izgradnji pruža različite razine zaštite od mnogobrojnih rizika koje u pravilu sklapa investitor ili izvođač/podizvođač radova, odnosno svaki posebno za onaj dio za koji ima imovinski interes ili ugovorenu obvezu da osigura objekt u izgradnji od odgovarajućih, ugovorom predviđenih opasnosti..

 

Predmeti osiguranja mogu biti:

građevinski objekti u izgradnji koji podrazumijevaju novogradnju, rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, popravke, adaptacije i slično

građevinski i obrtnički radovi i materijal te sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekt u izgradnji

građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u vrijednosti građevinskog objekta i služe za izgradnju (skele, pomoćne zgrade, drvene ili zidane barake za skladišta, radionice, blagavaonice) osim stvari koje su dugotrajna ili kratkotrajna imovina izvoditelja radova, odnosno osiguranika.

 

Ako se posebno ugovori, predmeti osiguranja mogu biti:

već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, popravci, adaptacije, sanacije i slično

dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini građevinski i obrtnički radovi koje je preuzeo izvoditelj radova

pomoćni građevinski materijal i alat u uporabi za izgradnju

građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju i koji uopće nisu ili nisu u cijelosti obuhvaćeni u vrijednosti građevinskog objekta ako su te stvari dugotrajna ili kratkotrajna imovina izvoditelja radova, odnosno osiguranika

usidrena plovila na vodi (čamci, splavi, pontoni, tegljači) i stvari na njima za vrijeme gradnje na vodi ili obali

stvari djelatnika

troškovi, odnosno radovi za ispunjenje šupljine preko profila predviđenog projektom koji su potrebni za uspostavljanje radova, odnosno oštećenog objekta u stanje prije štete

poslovno-tehnička dokumentacija uključujući i građevinsku knjigu (osiguranje na "taksiranu vrijednost").

 

Osiguravajuće pokriće je veoma široko i njegov obim ovisi prvenstveno od Vaše odluke.

Pored "klasičnog" ugovora o osiguranju objekata u izgradnji moguće je i proširiti opseg opasnosti te zaključiti policu osiguranja CAR – Contractors All Risks gdje se pruža maksimalna zaštita gradilišta i gdje sam osiguranik oblikuje svoju policu osiguranja