Svaki savjet kod procesa izgradnje objekata dobro dođe, pa ukoliko Vam i tu možemo pomoći mi smo zadovoljni.
Akrograd d.o.o.| gradnja

 

Troškovi izgradnje

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).

 

Takav graditeljski troškovnik može se dijeliti na slijedeće podtipove:

informativni pristup ima informativnu ulogu u smislu da se iz njega može saznati cijena pojedinih grupa radova (npr. zidarski radovi, betonski radovi i sl.) i iskazuje se u odnosu KN/m2 ili EUR/m2. Takav troškovnik ima plansku ulogu (može se saznati cijena radi daljnjeg planiranja troškova) kao i savjetodavnu ulogu. Takav podtip troškovnika ima detaljan opis svih predviđenih zahvata.

detaljni podtip specificira svaki pojedini rad unutar grupe radova (npr. zidarski radovi - zidanje, žbukanje i sl.) i iskazuje se u odnosu KN/m2 ili EUR/m2. Taj iznos se dobije kao umnožak količina pojedinih radova i jediničnih cijena za te radove. Takav troškovnik ima ponudbenu ulogu (na osnovi njega se može zatražiti ponuda građevinskog izvoditelja) i kontrolnu ulogu (isti se može usporediti sa već dobivenom ponudom građevinskih izvoditelja i na taj način izvršiti kontrolu cijene).

detaljni podtip sa iskazom materijala je isti kao gore navedeni samo se daje i iskaz uporabljenog materijala. Takav podtip graditeljskog troškovnika je pogodan za primjenu kod graditelja koji grade po principu "sam svoj majstor" i koji ne mogu izračunati količinu materijala koji im je potreban.

 

Cijena dobivena iz takvih troškovnika je neopterećena namiještanjem cijena pojedinih ponuditelja - građevinskih izvoditelja i kao takva je dobra kao etalon-podloga za ponude građevinskih izvoditelja. Svaki od dolje navedenih troškovnika može biti informativni i detaljni, a ovisno o podtipu i detaljni sa iskazom materijala.

 

Graditeljski troškovnici se dijele na slijedeće vrste:

Graditeljski troškovnik pripreme za gradnju

Općeniti graditeljski troškovnik

Graditeljski troškovnik kompletne investicije

Graditeljski troškovnik održavanja

Graditeljski troškovnik rekonstrukcije

Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje

Graditeljski troškovnik adaptacije

Graditeljski troškovnik sanacije

Graditeljski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini